Onze verhalen

In mijn zoektocht naar meer en betere inwonerparticipatie word ik gesteund door een team met kennis, ervaring en veel verhalen over wat gemeenten overkomt als het om participatie gaat. Experimenten met social media, lokale referenda, ontmoetingen met politici, persoonlijke burgerinitiatieven, right-to-challenge, enquêtes, participatief begroten, adviesraden, dorpsraden, wijkraad, petitie, inspraakavond, uitnodigingsplanologie, schouwen, sociocratisch initiatief, bordspel, democratische festivals en discussieplatforms. Goede bedoelingen. Maar vaak duur en kleinschalig. We kijken ernaar uit dit samen met je te verbeteren.

Neslihan Sahin

Zelf een ontwerpvoorstel doen voor jouw plein, buurt of straat en dat delen met je buurtgenoten. Schitterend toch?

Participatie Evangeliste

Stuur me een e-mail: neslihan.sahin@centric.eu

Edwin Fennema

De business case voor het gebruik van technologie bij inwonerparticipatie is niet ingewikkeld. Lagere kosten, bredere betrokkenheid, minder bezwaar, praktischer uitkomsten, meer tevredenheid en snellere realisatie.

Auteur ‘CitizenTech’ en Oprichter Geomagine

Stuur me een e-mail: edwin.fennema@geodan.nl

Guus Haenen

Werk samen aan het beste resultaat, want samen kom je tot het beste resultaat. Gemeenten halen eenvoudig ideeën op bij inwoners en bedrijven.

Accountmanager Omgevingswet bij Centric

Stuur me een e-mail: guus.haenen@centric.eu

Sander Meinders

Met deze aanpak hopen we een bijdrage te leveren aan een duurzame fysieke leefomgeving, die beter aansluit bij de behoeften van inwoners en bedrijven.

Oprichter Furban en Expert Omgevingswet

Stuur me een e-mail: sander.meinders@centric.eu


Deel jouw participatie verhaal met ons!