Frequently Asked Questions

Veel enthousiaste mensen stellen me vragen over de praktische kanten van Participeren met Nes. Hieronder probeer ik de meest gestelde vragen te beantwoorden. Zelf nog een vraag? Stel hem gerust.

“Welke platformen vind jij tot dusver het meest praktisch en werkbaar?”

Nes: dat hangt van het specifieke doel af. Met discussieplatforms zien we in de breedte vaak de minste resultaten. Maar wij rekenen ook buurtapps en Facebook tot de platforms die gemeenten zouden kunnen gebruiken. De resultaten daarvan zijn wisselend. Als het gaat om praktische, organisatorische zaken werkt dat prima. Voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming niet. Nes ondersteunt dat naar ons gevoel beter met een aanpak die geheel gericht is op projecten in het fysieke domein, op de buitenruimte. We laten inwoners meedoen: zelf ontwerpen, zelf bekijken, zelf beleven en zelf stemmen of richting kiezen.

“Kunnen inwoners zelf dingen ontwerpen? Kunnen mensen inzichten delen en spreken over hun meningen? “

Nes: Ja, een initiatiefnemer plaatst het initiatief op het platform (dat kan de gemeente zijn, maar ook inwonersinitiatieven zijn te ondersteunen). Daarna kunnen inwoners ontwerpen maken die voor andere inwoners zichtbaar zijn, deze delen en deze becommentariëren. Daarna kan men ze beleven en kan er naar elkaar gestemd worden.

“Wat is het verschil tussen augmented en virtual reality?”

Bij VR sluit de deelnemer zich helemaal af van de fysieke werkelijkheid en beleeft de nieuwe werkelijkheid helemaal virtueel. Bij AR zie je de fysieke werkelijkheid gewoon om je heen, met DAARIN de nieuwe elementen.

“Hoe verhouden Centric, Geodan, Furban en Geomagine zich tot Participeren met Nes?”

Participeren met Nes is een platform waarop oplossingen als Furban en Geomagine zowel los van elkaar als geïntegreerd (“De Virtuele Inloopavond“) kunnen worden gebruikt. Centric en Geodan zijn bedrijven die deze oplossingen bouwen.

“Welke kosten voor de gemeente zijn verbonden aan het gebruik van dit platform?”

Centric, Geomagine en Furban bieden elke gemeente een samenhangend pakket ten behoeve van inwoner- en overheidsparticipatie onder de naam: “De Virtuele Inloopavond“. De kosten daarvan bedragen tussen de €1.500 en €2.000 per avond, inclusief de online aanloop (uitnodigen, ontwerpen met inwoners), de online sessie zelf (sprekers, chat en scenario’s beleven) en de online nazorg op de projectlocatie (zelf scenario’s buiten bekijken in AR). Daarbij is wel uitgegaan van uiteindelijk 10-20 sessies per jaar.

“Hoe lang staat de mogelijkheid open om te ontwerpen/mee te denken? Is dat standaard ingeregeld of kun je dat als gemeente zelf bepalen?”

Per project kun je dat zelf bepalen.

“Hoe manage je de verwachtingen van deelnemers?”

Door je de 3D-omgeving al vooraf deels in te richten, maak je duidelijk wat het creatieve speelveld van de inwoner is. Ook kun je een maximumbudget meegeven en het aantal te kiezen items beperken door een selectie te maken of kun je een document toevoegen met een nadere projecttoelichting..

“Dus naast je eigen ontwerp kun je ook de ontwerpen van anderen inzien? En dan enkel van gebieden die ‘open gezet zijn’ of kunnen burgers willekeurig een gebied kiezen?”

Ja, het is juist de bedoeling dat je alles van anderen kunt zien. Er is evenwel geen willekeur. Een ontwerp is project- en gebied gebonden.

“Hoe zorg je ervoor dat je de juiste doelgroep (en dus bruikbare input) bereikt? “

In de praktijk blijkt dat vaak een combinatie van een goede ruimtelijke selectie en een aantal andere criteria zoals leeftijd en een uitgekiende social media campagne om de doelgroep te bereiken. Kaartmateriaal, CBS-data en basisregistraties zijn beschikbaar voor een gemeente.

“Nes is een online platform, maar biedt het ook ‘offline’ opties (voor digibeten)?”

Van alles wat je digitaal ontwerpt of beleeft kan je ook 3D fysieke objecten maken. Bovendien ondersteunen we bijvoorbeeld bij het opzetten van cross media campagnes om die laatste doelgroep ook te bereiken. Dat hoeft via een platform niet kostbaar te zijn.

“Hoe zorg je dat je via het platform de juiste verwachtingen schept. Waar wordt over meegepraat, wat is het doel van de participatie en wat wordt met de opmerkingen gedaan?.”

Opmerkingen gaan altijd over het project in het fysieke domein. Tegelijkertijd nodigt de oplossing niet uit tot allerlei andere discussies. Ongewenste bijdragen en ontwerpen kunnen met een klik door gebruikers gemeld worden, voorzien van een motivatie. Als functioneel beheerder kun je deze bijdragen met een druk op de knop offline halen. De melder en degene die de bijdrage heeft geplaatst, krijgen hier bericht van via het platform.

“Wat zijn de ervaringen met de optie om met experts te chatten. Lijkt me arbeidsintensief. Hebben jullie tips hoe je dat het beste doet?”

Ja, dat klopt. Een specialist met dagelijkse spreekuren per project is ons tot nu toe het beste bevallen. Online kan zo’n persoon behoorlijk veel vragen verwerken.

“Hoe zorg je dat de participatie niet een andere wending krijgt (zoals bij buurt apps).”

Dit is wat in de buurtapps inderdaad op de loer ligt. Met de oplossingen van Nes vraag je te ontwerpen wat men qua stedelijke ontwikkeling graag wil en laat dat inwoners ook ervaren. Dat zorgt ervoor dat wat men niet wil (ergens op tegen is) minder relevant wordt.

“Kun je als gemeente ook randvoorwaarden/beperkingen opnemen voor de te maken ontwerpen?”

Je kunt een maximum-budget meegeven, de vaste onderdelen waarmee je rekening moet houden vooraf plaatsen en ook de keuze van het aantal objecten en het soort objecten beperken. Het platform biedt de mogelijkheid om verschillende bibliotheken met 3D-objecten te koppelen en daarbinnen specifieke objecten te selecteren.

“Ik zie wel risico op weerstand op het platform. Participatie gaat over ‘wat wil je’, maar bij stedelijke ontwikkeling gaat het vaak over ‘wat men niet wil’ “?

Dit is een paradox. Met de oplossingen van Nes vraag je te ontwerpen wat men qua stedelijke ontwikkeling wil en laat dat vervolgens ook ervaren. Dat zorgt ervoor dat wat men niet wil minder relevant wordt.

“Dus dit systeem is met name gemaakt voor gebiedsontwikkeling? “

Ja, de lijn van Nes ondersteunt die ontwikkeling in de breedste zin met technologie. Van het ophalen van ideeën bij inwoners – en ze betrekken bij alle ontwikkelingen in het fysieke domein – tot gezamenlijke vorming van ruimtelijke toekomstsscenario’s in de regio.

“Stel dat een groep inwoners een kerkpleintje wil verfraaien, kunnen zij dan op eigen initiatief met Furban aan de slag of is de gemeente degene die een dergelijke omgeving eerst moet vrijgeven?”

Inwoners kunnen ook zelf het initiatief nemen, in overleg met de gemeente. Daarna kunnen zij hun keuzes via Geomagine ook beleefbaar delen met de gemeente.

“Wie bepaalt de mate van participatie?”

De randvoorwaarden geef je als gemeente mee. Je kunt de randvoorwaarden ook meer vrijlaten; dat sluit meer aan bij de uitgangspunten van uitnodigings-planologie.

“In de meeste gevallen komt een aanvrager met een plan waarop de omgeving kan reageren. Het gaat zeker niet altijd zo dat iedereen mee kan gaan ontwerpen?”

Dat klopt. Ook dat proces kun je eenvoudig binnen Furban ondersteunen, ook als particuliere initiatiefnemer. Deelnemers kunnen dan alleen stemmen en liken. Ook Geomagine is hier heel geschikt voor: je neemt betrokkenen dan overtuigend en realistisch mee in hoe iets gaat worden.

“Hoe krijgen inwoners de inlogcode en hoe is de privacywet gewaarborgd?”

De participatieselectie komt uit de gemeentelijke basisregistratie. Deze mensen krijgen vervolgens random een inlogcode toegewezen. Deze codes kun je mailen aan gebruikers, maar we hebben ook wel eens ansichtkaarten laten maken en ze per post verstuurd aan inwoners. Gebruikers kiezen bij het ontwerpen vervolgens zelf een openbare naam, zonder overige gegevens of inlog-verwijzingen. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen, anders dan de gegevens die inwoners zelf achterlaten.

“Gaat Nes alleen over openbare ruimte, of kan je ook wijkgebouwen samen ontwerpen?”

Furban gaat over openbare ruimte. Geomagine faciliteert ook ontwerpen en beleven van ‘openbare’ binnenruimte.

“Is er veel techniek ontleend aan de gamewereld?”

Ja. Unity3D en Unreal zijn de dragers.

“Is ‘Nes’ een afkorting of een eigennaam / merknaam?”

Nes is een afkorting van Neslihan Sahin. Van mij dus. Als gastvrouw van het webinar en als motor achter dit initiatief. Participeren met Nes zetten wij in als merknaam voor onze gezamenlijke propositie (Furban van Centric en Geomagine van Geodan).

“Kunnen objecten ook op schaal?”

Ja, alles is qua dimensies automatisch gebaseerd op de echte, fysieke wereld.

“Ontwerpen van openbare ruimte is m.i. een vak. Nes doet me denken aan een reclame die je wijs maakt dat je zonder dat je ooit een eitje gebakken hebt met dit hulpmiddel opeens ook een topkok kunt zijn.”

Mooie vraag! Nes is geen platform om professioneel openbare ruimte te ontwerpen, maar om inwoners actiever te laten participeren en ideeën aan te laten dragen. De klant van het restaurant die de top kok inspireert als het ware.

“Kan het wel werken voor het ontwerp van bijvoorbeeld een gezamenlijke binnentuin met een ontwerpdeskundig begeleider van de ontwikkelaar of gemeente erbij?”

Zeker, dat is de expert (de top kok) , of de gespreksleider (de gastheer) als je het fysiek met elkaar organiseert.

“Wie regelt de elementen die geplaatst kunnen worden, is dat standaard of per project gekozen en ontworpen?”

Per project is dat aangepast aan de elementen waar het om gaat. Als gemeentelijk beheerder kun je zelf op objectniveau een keuze maken welke objecten je inwoners laat kiezen en wat die objecten binnen de scope van het project mogen kosten. Binnen Nes zijn verschillende 3D-bibliotheken beschikbaar.

“Hoe krijg je in beeld waarom iemand kiest voor dit ontwerp/deze elementen? Dat is met betrekking tot participatie interessanter dan het precieze ontwerp.”

Goed punt. Je hebt wel een ontwerp nodig om zo’n gesprek te voeren. Op dit moment beschikt het platform in ieder geval over chat, maar we gaan hier graag verder over in gesprek.

“Kun je ook randvoorwaarden aanleveren van dingen die in de ruimte moeten, bijvoorbeeld minimaal aantal parkeerplaatsen?”

Ja, dat kan zeker!

“Dus dit gaat over alleen gemeentelijke projecten. Maar vaak is een initiatief van buitenaf. Hoe werkt het dan? “

Op dezelfde manier. Vanaf juni 2020 is bijvoorbeeld de nieuwe release van Furban beschikbaar, met specifieke functionaliteit voor de inwoner als initiatiefnemer. Zo kunnen zij aangeven of het om een (voorbereiding op) een vergunningaanvraag gaat, of om een goed idee voor de buurt. De stappen die zij doorlopen om een initiatief op Furban te plaatsen zijn hierop aangepast. In het geval van de aanvraag van een Omgevingsvergunning is er bijvoorbeeld de vooroverlegfase, waarbij de inwoner zijn project in 3D toont om digitaal ondersteund hierover met de gemeente in overleg te gaan. Met Geomagine kan dat op locatie in AR nog eens worden bevestigd.

“Hoe betrek je mensen die digitaal wat minder vaardig zijn bij online participatie? Hoe zorg je ervoor dat ook die groep mee kan doen? “

Wij denken dat je die mensen nog steeds bij elkaar kan brengen samen met een inwoner die wel digitaal vaardig is. Een andere opzet is dat een groep minder digitaal vaardige mensen een toegewezen persoon in VR door een scenario kan laten lopen en al meekijkend aan die persoon kan vragen om voor hen met het scenario te interacteren. Voor grote groepen werkt dat heel goed.

“Hoe voorkom je dat als men op het platform eenmaal tegen is, dat dat niet gaat overheersen. Hoe ga je direct de dialoog aan? Dat is digitaal toch moeilijker. “

Met Nes vraag je te ontwerpen wat men qua stedelijke ontwikkeling wil en laat dat ook ervaren. Dat zorgt ervoor dat wat men niet wil (ergens op tegen is) minder relevant wordt. Overigens kan iedere gebruiker ongewenste content melden bij de beheerder, die deze content met een druk op de knop inactief kan zetten. De melder en de bijdrager krijgen hier automatisch bericht van.

“Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen de “Usual suspects” betrokken krijgt, vooral in krimpgemeenten?”

Usual suspects zijn inderdaad vaak te vinden bij offline bijeenkomsten. Door online per project te werken met een veel breder bereik en niet alleen documenten en tekeningen te delen, maar vooral 3D ontwerpen die je kan beoordelen en beleven, zorg je er als gemeente voor dat je een andere doelgroep bereikt. Iedereen kan op  een moment dat voor hem of haar geschikt is meedoen. Een uitgekiende cross mediacampagne doet overigens ook wonderen.

“Kan je ook online het gesprek voeren. Om met elkaar te snappen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Online dialoog om kennis en perspectieven uit te wisselen en samen tot betere oplossingen te komen?”

We bieden vooral oplossingen om breed samen te ontwerpen, te delen, te ontwikkelen en te ervaren. Dat kan dus (op termijn) ook samen met elkaar in een ruimte. Het platform beschikt verder over een chatfunctie, maar is minder gericht op een online gesprek. Daar zijn weer andere tools voor, die je uiteraard prima in combinatie met de oplossingen van Nes kunt gebruiken.

“Werken jullie alleen in het fysieke domein of ook in het sociaal domein?”

Op dit moment richten we ons vooral op het fysieke domein, maar het sociaal domein heeft zeker onze aandacht, ook vanuit de kennis die onze partner Centric op dit vlak kan inbrengen. Goede ideeën zijn van harte welkom!

“Faciliteren digitale platforms ook de mogelijkheid om aan te geven wat men niet wil? “

Alleen indirect, met alle voordelen van dien. Met de geboden oplossingen vraag je inwoners te ontwerpen wat men qua stedelijke ontwikkeling wil en laat ze dat ook ervaren. Wat men in dat proces nalaat wil men ook niet.

“Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen kan meedoen? Dat we een grote groep kunnen bereiken, bijvoorbeeld ook de minder digitaal vaardige inwoners/deelnemers? ”

Wij denken dat je die mensen nog steeds bij elkaar kan brengen en naast een digitaal vaardige mede-inwoner kan laten meedenken. Een andere opzet is dat een groep minder vaardige mensen een toegewezen persoon in VR door een scenario kan laten lopen en al meekijkend aan die persoon kan vragen om voor hen met het scenario te interacteren. Voor grote groepen werkt dat heel goed. Van alles wat je digitaal ontwerpt of beleeft kan je trouwens ook 3D fysieke objecten maken.

“Hoe zorgen wij ervoor dat er geen informatie wordt gedeeld die niet bijdraagt aan het geheel? Zoals opmerkingen over vermiste dieren en/of afval dat verkeerd is geplaatst in de buurt?”

Informatie gaat altijd over het project in het fysieke domein. Inherent nodigt de oplossing niet uit tot allerlei andere bijdrages. Ongewenste bijdragen en ontwerpen kunnen met een klik door gebruikers gemeld worden, voorzien van een motivatie. Als functioneel beheerder kun je deze bijdragen met een druk op de knop offline halen. De melder en degene die de bijdrage heeft geplaatst, krijgen hier bericht van via het platform.

“Hoe zorgen wij ervoor dat de juiste processen worden gehanteerd? “

De instrumenten die je met Nes beschikbaar maakt – Furban en Geomagine – zijn geboren uit die processen en niet uit technologie op zichzelf. Dat maakt dat ze in elk proces kunnen worden ingepast.

Kunnen jullie iets delen over de privacy-maatregelen waar wij rekening mee moeten houden? Hoe zit dat precies? Worden er persoonsgegevens en data opgeslagen van deelnemers? “

De participatieselectie komt uit de gemeentelijke basisregistratie. Deze mensen krijgen vervolgens random een inlogcode toegewezen. Deze codes kun je mailen aan gebruikers, maar we hebben ook wel eens ansichtkaarten laten maken en ze per post verstuurd aan inwoners. Gebruikers kiezen bij het ontwerpen vervolgens zelf een openbare naam, zonder overige gegevens of inlog-verwijzingen. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen, anders dan de gegevens die inwoners zelf achterlaten.

%d bloggers liken dit: