Partners

Aan Participeren met Nes doen verschillende partijen mee. Wat hen bindt? De drive om burgers en lokale overheid gezamenlijk een bijdrage te laten leveren aan duurzame en prettige inrichting van de fysieke leefomgeving. Grootschalig of klein.

Met Geomagine kan de gemeente haar burgers de omgevingsvisie en -plannen vooraf laten ervaren en beoordelen. Datagestuurd. In 3D VR en AR. Eigen interactie met toekomst en slimme simulatie van scenario’s zijn daarbij de standaard.

Met Furban kunnen inwoners samen met hun gemeente voorstellen doen het voor ontwerp van hun plein, buurt of straat. Online. Dat kan worden gedeeld met buurtgenoten. Een keukenplanner, maar dan in de leefomgeving.

Centric Public Sector Solutions staat gemeenten technisch en organisatorisch bij in de implementatie van de Omgevingswet. Via stabiele software en services ontzorgt Centric gemeenten bij zo goed als alle kernprocessen. 


Altijd op zoek naar meer …

We hebben nog ruimte voor andere partners in dit initiatief. Zijn jullie actief op het terrein van inwonerparticipatie in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van consultancy of procesbegeleiding, neem contact met ons op. Mogelijk kunnen we iets voor elkaar betekenen.